ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ

K B RAVI's FILES


Full Name: K B RAVI
Date of Birth : 29-05-1977
Gender : MALE
Educational Qualification: B A. T CH
Occupation : TEACHER
Phone Number : 9241648005
Email ID : amma143kb@gmail.com
Working Address : 
GHPS KYADIGERE.
HIRENALLUR POST.
KADUR TQ
CHICKMAGALORE DIST 577550
Residential Address : 
RAVI K B s/o BORALINGAPPA
KAMANAKERE AT POST
KADUR TQ
CHICKMAGALORE DIST 577116

K B RAVI's CREATED FILES
7th_eng_second_sem_lesson_plan.docx
6th_eng_second_sem_lesson_plan.docx
5th_eng_second_sem_lesson_plan.docx
7th_eng_first_sem_lesson_plan.docx
6th_eng_first_sem_lesson_plan.docx

ನೀವು ರಚಿಸಿದ ‍files ಗಳನ್ನು publish ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇದೆ ರೀತಿ ಪುಟ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9686878586 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Requesting Creators,

If your files do not like to be with us. Write information about your files Then mail to inyatrust@gmail.com. we remove it.

0 Response to "K B RAVI's FILES"

Post a comment